Polityka Prywatności

ViralHunt.pl – serwis agregujący filmy z serwisu youtube

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu

Rodzaje przetwarzanych danych
W ramach korzystania z naszego serwisu przetwarzamy adres IP użytkownika. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Cele przetwarzania:
– ułatwienie korzystania z serwisu dzięki zapisywaniu w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”)
– dokonywanie pomiarów i analiza statystyk pozwalających na lepsze dostosowanie działania serwisu do potrzeb czytelnika.
– wgląd w ogólne zestawienie dotyczące oglądalności serwisu, jednak bez ujawniania danych użytkowników.
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy danych osobowych użytkowników.

Bezpieczeństwo
Gromadzone dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

Dane przechowywane są na serwerach Google w ramach usług (Google adsense, Google Analytics)

Twój dostęp do danych i Twoje prawa
Każda osoba, której dotyczą administrowane przez nas dane ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli chciałbyś natychmiast usunąć swoje dane, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email jaroslawkostrzewa93@gmail.com

Dodatkowe informacje
Mamy prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

To Top